Vraagtekens bij deelname inburgeringscursussen

Kamerleden stellen vraagtekens bij het aantal nieuwkomers in Nederland dat een inburgeringsexamen aflegt. Aanleiding is onderzoek van de Groene Amsterdammer, waaruit woensdag blijkt dat van slechts twaalf procent van de nieuwe inburgeraars bekend is dat ze een goedgekeurde inburgeringscursus volgen.

Gemeenten zijn sinds begin dit jaar niet langer verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van inburgeringscursussen voor nieuwkomers van buiten de Europese Unie en Turkije. Inburgeraars moeten die nu zelf regelen en betalen.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt bij wie een lening afsluit voor zijn inburgering. Van de 7803 inburgeraars deden tot nu toe 923 dat. Hoe de rest de inburgering betaalt is onbekend.

D66 wil weten of de nieuwe wet wel werkt. "Als overheid hebben we bepaald dat nieuwkomers moeten inburgeren. Maar nu lijkt een hele groep van de radar te zijn verdwenen", reageert Kamerlid Steven van Weyenberg in het opinieweekblad. "DUO is verantwoordelijk, en zij lijken niet het overzicht te hebben dat de gemeenten voorheen hadden."

Parlementariër Jasper van Dijk (SP) wil een grotere rol voor de overheid. "Deze cijfers laten zien dat de inburgering versloft. De overheid moet veel meer de regie nemen." Keklik Yücel (PvdA) kondigt Kamervragen aan. De VVD vindt dat gemeenten meer overzicht moeten hebben. "Dat gemeenten niet op de hoogte zijn van de vorderingen van nieuwe inburgeraars is in strijd met het regeerakkoord."

Het CDA wijst er bij monde van Pieter Heerma op dat mensen ook zonder lening een inburgeringscursus kunnen volgen.