Zwartepietenkwestie voor de rechter

Een van de tegenstanders van Zwarte Piet heeft beroep aangetekend tegen de afwijzing van de gemeente Amsterdam tegen de geëiste zwartepietenvrije Sinterklaasintocht. Vrijdag wordt de kwestie door de bestuursrechter behandeld.

Omdat een besluit in de beroepszaak wel eventjes op zich kan laten wachten, moet de bestuursrechter beslissen of er een zogeheten voorlopige voorziening hangende het beroep komt. Als dat het geval is betekent dit dat de intocht, twee dagen later, formeel geen vergunning heeft tot de behandeling van het beroep, en deze dus niet mag doorgaan.

De gemeentelijke bezwaarschriftencommissie wees afgelopen week de bezwaren tegen een zwartepietenvrije intocht af, omdat de commissie niet kon vaststellen of de figuur Zwarte Piet racistisch is. Een gerechtelijke uitspraak over deze vraag ontbreekt tot dusver namelijk, aldus de commissie.

De bestuursrechter doet evenwel geen uitspraak over de vraag of Zwarte Piet racistisch is, enkel of de kwestie een voorlopige voorziening tegen de intochtvergunning rechtvaardigt. De zitting is om 10 uur 's ochtends; vanwege de verwachte belangstelling is de grote zaal gereserveerd.