Teeven: geen jacht politie op illegalen

De politie voert nu en in de toekomst geen jacht op illegale vreemdelingen. Het toezicht op illegale vreemdelingen dient 'vanzelfsprekend in overeenstemming te zijn met een rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid', schrijft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Teeven reageert op een motie die de Kamer onlangs aannam. Daarin staat dat het kabinet niet langer een quotum moet stellen voor het aantal illegalen dat wordt opgepakt. Het gaat daarbij om illegalen die niet strafrechtelijk zijn veroordeeld. De regering wordt in de motie opgeroepen 'louter de kwantitatieve richtlijnen voor het aanhouden van uitgeprocedeerde vreemdelingen zonder strafrechtelijke antecedenten los te laten'. Na de stemming zei ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind graag in een brief van het kabinet te willen horen hoe deze motie wordt uitgevoerd.

Teeven stelt de motie als een ondersteuning van zijn beleid te zien. "De inzet van het vreemdelingentoezicht is primair gericht op criminele vreemdelingen, op toelatingsgerichte fraude en op overlastgevende vreemdelingen alsmede op vreemdelingen die zich aan een lichtere toezichtsmaatregel hebben onttrokken. In de resultaatafspraak met de politie is dit aldus uitgangspunt."

Wel vindt het kabinet het van groot belang dat illegaal verblijf in Nederland wordt tegengegaan, aldus de staatssecretaris. "Illegale vreemdelingen verkeren vaak in een kwetsbare positie, waarbij sprake kan zijn van armoede, illegale arbeid en uitbuiting, maar ook van overlast of crimineel gedrag."

Mensen die onrechtmatig in Nederland verblijven hebben op grond van de wet de plicht om Nederland uit eigen beweging te verlaten, geeft hij verder aan. Daarbij zijn er Europese regels, waardoor EU-lidstaten verplicht zijn om mensen die niet rechtmatig op het grondgebied verblijven terug te laten keren. "Het gedogen van illegaal verblijf kan dus niet aan de orde zijn."