Teeven houdt vast aan enkelbandplan

Ondanks kritiek van de Raad van State houdt staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) vast aan het plan om gevangenen met een enkelband naar huis te sturen. Teeven heeft het wetsvoorstel voor elektronische detentie maandag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Raad van State vindt het voorstel van Teeven slecht onderbouwd en vooral ingegeven door bezuinigingen. Zo maakt de staatssecretaris niet duidelijk waarom een enkelband leidt tot minder recidive. Ook levert het niet de verwachte bezuinigingen op, omdat de bewindsman er geen rekening mee heeft gehouden dat criminelen met een enkelband weer recht op een uitkering hebben als ze thuis zitten, aldus de Raad van State.

Teeven schrijft in een reactie echter dat zijn maatregel wel degelijk is onderbouwd. Met een enkelband wordt juist ingezet op een 'goede voorbereiding op de terugkeer naar de samenleving'. Bovendien is volgens de bewindsman niet aangetoond dat de huidige praktijk van detentiefasering wel leidt tot minder recidive.

Een 'gecontroleerde terugkeer' naar de samenleving kan wel effectief zijn als die wordt gecombineerd met activiteiten die zijn gericht op gedragsverandering. "In de huidige detentiefasering is dit niet het geval, maar bij de invoering van elektronische detentie wel", aldus Teeven. En criminelen die zich niet aan de regels houden, verdwijnen opnieuw achter de tralies.

Ook kan niet op voorhand worden aangetoond dat de kosten voor een uitkering omhooggaan, meent de bewindsman.

Het kabinet wil structureel zestien miljoen euro besparen met de elektronische detentie, waarbij criminelen in de laatste fase van hun straf naar huis worden gestuurd. Het is onderdeel van een groter plan voor het gevangeniswezen, waarmee Teeven in totaal 340 miljoen euro wil bezuinigen.