CDA: koerswijziging kabinet in ruil voor steun

Het CDA wil het kabinet best steunen voor de zes miljard euro aan extra bezuinigingen, maar eist daarvoor wel een 'radicale koerswijziging'. Dat zegt CDA-leider Sybrand Buma maandag in een interview in De Telegraaf. De partij presenteert maandag een alternatief voor de Miljoennennota.

"Laat ik heel duidelijk zijn, om ook geen valse verwachtingen aan de andere kant te wekken. Wij willen geen lastenverzwaringen en ook geen nivellering", aldus Buma. Hij wil de begroting alleen goedkeuren als hij twee miljard euro zelf mag invullen. Het CDA stelt onder meer voor de hervormingen uit het sociaal akkoord naar voren te halen. Buma wil zo veel mogelijk banen scheppen nu het aantal werklozen maar blijft toenemen.

De coalitie hoopt zaken te doen met de oppositiepartij omdat de christendemocraten voorstellen van het kabinet aan een meerderheid kunnen helpen in de Eerste Kamer. De voorstellen van het CDA vallen volgens de krant echter niet goed bij de PvdA. Veel 'paradepaardjes' van die partij verdwijnen in het alternatief van het CDA.

Zo wil het CDA de uitkeringen loskoppelen van de marktsector en koppelen aan de ambtenarensalarissen. Dat zou betekenen dat mensen in de bijstand er volgend jaar niets bij krijgen. De partij stelt verder voor extra's voor minima te schrappen, toeslagen te korten en een nullijn in de zorg in te stellen.

Buma spreekt in de krant van een 'stevig alternatief'. "Daarnaast zou je kunnen zeggen dat ik veel dingen waar het kabinet mee komt overeind houd. Ik bied een alternatief gericht op meer banen. Als ze die richting niet willen, zoeken ze gewoon verder."