Huurverhoging weer boven inflatie

Minister voor Wonen Stef Blok (VVD) zet zijn beleid voort om de woningmarkt vlot te trekken door doorstroming op de huurmarkt te stimuleren. Om scheefwonen tegen te gaan mogen huurprijzen in 2014 opnieuw meer dan het inflatiepercentage stijgen.

Om het tekort aan huurwoningen in het middensegment, huren boven de 681 euro, tegen te gaan, wil Blok daarnaast dat het voor investeerders aantrekkelijker wordt om geld in de huurmarkt te steken. Hij wil de verhuurdersheffing mede daarom voorwaardelijk maken.

Corporaties moeten zich volgens de minister toeleggen op hun kernactiviteiten: betaalbare woningen voor lagere inkomensgroepen. Blok zal het toezicht op woningcorporaties aangescherpen. In 2014 komt er een verhuurdersheffing voor corporaties. Corporaties die investeren in probleemgebieden als Rotterdam-Zuid en in krimpregio's of zich bezig houden met het ombouwen van kantoren tot woningen kunnen echter vrijstelling van de heffing krijgen.

Bloks ministerie geeft verder aan dat er 400 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen beschikbaar komt voor verhuurders in de sociale huursector. Dat moet uit een fonds komen dat het kabinet in samenwerking met het bedrijfsleven in het leven wil roepen. Een bijkomende maatregel is dat het lage btw-tarief op verbouwingen en renovatie tot maart 2014 zal gelden.