Regering benadeelt voedselbankgezin

Tienduizenden gezinnen in Nederland die afhankelijk zijn van de voedselbank, worden fors benadeeld door de overheid, die al jaren weigert om gebruik te maken van de miljoenensubsidies voor voedselhulp van de Europese Unie. Er is een te grote toestroom van nieuwe klanten om aan de vraag te kunnen voldoen. Ook het aanbod van voedsel door bedrijven en producenten neemt af door de recessie.

Diverse voedselbanken zijn genoodzaakt om wachtlijsten in te voeren en de voedselpakketten worden kleiner en kleiner. Hannie Verweij van de voedselbank in Zuid-Limburg vertelt: “ik moet tegen moeders zeggen dat ze over drie maanden terug kunnen komen”.

De toestroom van nieuwe klanten lijkt vooral uit zzp’ers te bestaan. Jaarlijks zijn zo'n 70 duizend huishoudens afhankelijk van de voedselbank. Een woordvoerder van staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft als oplossing aangedragen dat voedselbanken, bedrijven en gemeenten intensiever moeten gaan samenwerken om voedselverspilling tegen te gaan en zodoende extra voedsel voor de voedselbank beschikbaar te stellen.

Leo Wijnbelt, voorzitter van voedselbanken Nederland geeft hierover te kennen: “Een ten hemel schreiend standpunt, als je weet dat veel armen in Nederland nu niet geholpen kunnen worden door de voedselbank. Tienduizend kinderen gaan ’s morgens met honger naar school. Dat zou niet nodig hoeven zijn.

De Europese Unie stelde het afgelopen jaar 500 miljoen euro beschikbaar voor voedselhulp. Frankrijk maakte hier gretig gebruik van en gebruikte er 71 miljoen van. Ook België wist het fonds te waarderen en gebruikte 12 miljoen euro om armlastige gezinnen te helpen. Nederland wijst het fonds echter resoluut van de hand. Sterker nog, Nederland wilde samen met Duitsland dat de subsidie voor voedselhulp zou worden afgeschaft. De Europese Commissie staat er echter op om de subsidie te continueren.