Vijf ton voor topgraaier woningcorporatie

De woningcorporatie WSG, die in grote financiële problemen verkeert, heeft interimbestuurder Peter Ruigrok zo'n zestigduizend euro per maand betaald. Het salaris lag ruim boven de beloningsnorm die op dat moment gold. Ook president-commissaris Ton Lensen verdiende boven de norm.

Ruigrok werkte vanaf april 2011 bij de West-Brabantse woningcorporatie. In 2011 verdiende hij daar 542.890 euro, terwijl hij volgens de norm de helft had mogen krijgen, meldde het Financieele Dagblad maandag op basis van het jaarverslag.

Halverwege de looptijd van het contract is zijn uurloon van 275 euro op verzoek van de raad van commissarissen verlaagd met 20 procent. Voor 2012 kwam de toezichthouder van WSG met Ruigrok een salaris overeen dat wel voldeed aan de door de sector zelf opgestelde beloningsregels.

WSG-president Lensen verdiende in 2011 met een uurtarief van 250 euro te veel. Hij verdiende ruim 85 duizend euro voor zijn werk gedurende negen maanden terwijl Lensen hier slechts twintig duizend euro voor had mogen krijgen. In 2012 is zijn beloning verlaagt tot 10.500 euro.

Het ministerie van Wonen en Rijksdienst meldt tegenover de krant dat het niets kan doen tegen de schending van de beloningscode in 2011, omdat er nog geen wettelijke regels waren. Pas sinds 2013 geldt een wettelijke norm voor salarissen in de publieke en semi-publieke sector van 187 duizend euro.

De West-Brabantse woningcorporatie kreeg vorig jaar nog 118 miljoen euro noodsteun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) om een faillissement te voorkomen. WSG verhoogde eveneens de huren om uit de malaise te komen.