Kritiek op tijgermugbeleid

Staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld handelt in strijd met de wet door vrijstelling te verlenen voor een aantal biociden om de tijgermug te bestrijden. Dat stelt het platform Stop Invasieve Exoten zondag.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) trof op 8 juli tijgermuggen aan bij een bandenbedrijf in Oss. Dat was voor het vierde achtereenvolgende jaar. De mug kan virusziekten en parasieten overdragen. De Aziatische tijgermug komt Nederland binnen via de import van Chinese Lucky Bambooplantjes en gebruikte banden.

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD), die verantwoordelijk is voor de aanpak van de tijgermug, vroeg volgens het platform acht dagen na de vondst aan Mansveld om een vrijstelling voor het gebruik van drie bestrijdingsmiddelen. Die werd een week later verleend, waarna de NVWA op 25 juli begon met de bestrijding.

"Ten eerste is het verbazingwekkend dat er nu ruim twee weken verstreken tussen de vondst en de verlening van de vrijstelling", stelt platformvoorzitter Wilfred Reinhold zondag in een verklaring. Vorig jaar was dat volgens hem maar vijf dagen. "En elke dag dat wordt gewacht met bestrijding krijgt de mug meer kans om zich te verspreiden en te vestigen."

Het platform noemt de vrijstellingsverlening een 'jaarlijks terugkerende routine'. "En daar zit meteen een juridisch knelpunt," aldus Reinhold. "Want volgens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden mag de staatssecretaris van Milieu alleen een vrijstelling verlenen indien sprake is van een onvoorzien, niet op andere wijze te bestrijden gevaar. Als een gevaar zich al jarenlang voordoet, kun je niet meer zeggen dat het onvoorzien is."

Reinhold vindt dat het probleem op een andere manier moet worden aangepakt. Schippers zou van de handelaren moeten eisen een gasvormig bestrijdingsmiddel in hun containers te spuiten, zoals Australië ook doet. "Dat gas kun je na gebruik weer opvangen en daarmee is deze aanpak ook nog eens veel beter voor het milieu dan het spuiten van (soms zeer schadelijke) biociden op en rond de bedrijven. En zo kun je ook voorkomen dat een staatssecretaris van Milieu door een minister van Volksgezondheid onder druk wordt gezet om illegaal te handelen."

Schippers geeft de voorkeur aan een andere oplossing. Haar ministerie en de brancheorganisatie voor de banden- en wielenbranche hebben op 25 juni een convenant gesloten om invoer van uitheemse muggen bij bandenbedrijven tegen te gaan. Hierin is onder meer afgesproken dat de sector preventieve maatregelen neemt, zoals 'droge invoer' en opslag van banden uit risicogebieden, valt te lezen op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De volksgezondheid staat voorop, licht een woordvoerder van Mansveld toe. "De mug kan een acuut gevaar zijn." Zij stelt dat niet was te voorzien dat de mug dit jaar weer zou opduiken. De mogelijkheid van gas in de containers is volgens de zegsvrouw niet aan de orde, want er ligt geen aanvraag van het ministerie van Volksgezondheid.