'ItaliŽ verwaarloost Pompeii'

1934 jaar geleden verdween het Romeinse luxestadje Pompeii, samen met enkele andere dorpjes, onder het stof van de Vesuvius. Vijftien eeuwen lang herinnerde alleen Plinius' ooggetuigeverslag van die noodlottige dag nog aan het stadje. Maar in 1599 werd Pompeii herontdekt en vanaf 1748 werden bijzonder goed gepreserveerde overblijfselen van het stadje - en haar bewoners - teruggevonden.

De vraag is echter hoe lang de overblijfselen nog goed gepreserveerd blijven. UNESCO, de VN-organisatie die belast is met onder meer cultuur, heeft Italië aangesproken op de abominabele staat van het geheel. Instortingen, onvoorzichtige reparaties en een tekort aan personeel bedreigen Pompeii.

UNESCO heeft gedreigd Pompeii van de Werelderfgoedlijst te schrappen als dat niet verandert. Italiaans minister van cultuur Massimo Bray zegt echter dat hij grotendeels buiten zijn macht ligt, door de ingrijpende bezuinigen die Italië troffen. Zijn budget wordt steeds krapper, tot slechts 1,1% van het totale staatsbudget - een van de laagste in Europa.

Desondanks wil Bray alles op alles zetten om Pompeii te behouden: "Pompeii is een symbool voor ons land. De reprimande van UNESCO is een alarm dat ik erg serieus neem, en we werken reeds aan een oplossing voor de dringende problemen van de historische site."

Gelukkig voor Bray zijn er zijn gulle noorderburen in de EU, die hem daarbij gaan helpen. In februari van dit jaar begon een grote restauratieronde die in 2015 afgerond moet zijn. De rekening daarvoor, a rato van in totaal 105 miljoen euro, wordt voor 41,8 miljoen betaald door de EU.