Ruwaard van Putten Ziekenhuis failliet

Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse is maandag failliet verklaard. De rechtbank in Den Haag sprak het bankroet maandag uit, meldt een woordvoerder. Directe aanleiding voor het faillissement is dat het ziekenhuis niet in staat is de salarissen over juni te betalen. In december werd al duidelijk dat het ziekenhuis niet langer zelfstandig kon voortbestaan vanwege forse financiële tekorten.

Sindsdien werden overnamegesprekken gevoerd, onder meer met het Maasstad Ziekenhuis, het Ikazia en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De onderhandelingen met die partijen mislukten echter. Vorige week meldde het Ruwaard van Putten Ziekenhuis nog dat gesprekken met een of meerdere nieuwe kandidaten in een vergevorderd stadium verkeerden.

Het ziekenhuis laat maandag weten dat twee curatoren zijn aangesteld. De beide curatoren onderzochten sinds 5 juni als stille bewindvoerders de mogelijkheden voor een doorstart, melden zij in een verklaring. Eind deze week moet daar meer duidelijkheid over zijn. Als geen doorstart mogelijk blijkt, wordt een datum bepaald waarop een afbouwplan in werking treedt. De zorg wordt dan overgebracht naar andere zorgverleners.

De zorg aan patiënten gaat voorlopig nog onveranderd door, aldus de curatoren. In verband met het faillissement krijgt het personeel formeel ontslag, maar de medewerkers blijven wel nog aan het werk. Het UWV draagt zorg voor de betaling van het loon van juni.

Berichten dat het Ruwaard van Putten Ziekenhuis het eerste Nederlandse ziekenhuis is dat failliet gaat, kloppen niet, aldus een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Zo werd in 1993 het ziekenhuis Berg en Bosch failliet verklaard. Eind maart liet minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) weten dat failliete ziekenhuizen niet op hulp van de overheid hoeven te rekenen.

Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis kwam in november ook onder verscherpt toezicht te staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, vanwege problemen op de afdeling cardiologie. De sterftecijfers op die afdeling zouden een paar jaar geleden bijzonder hoog zijn geweest. Het toezicht werd eind mei opgeheven, omdat de patiëntveiligheid volgens de IGZ weer gewaarborgd was.

Om 16.00 uur wordt een persconferentie gehouden in het gemeentehuis van Spijkenisse.