Politie nog steeds te vaak te laat

In 174 gemeenten slaagt de politie er te vaak niet in om binnen een kwartier ter plaatse te zijn als om noodhulp wordt gevraagd. Dat blijkt uit een analyse door RTL Nieuws van alle spoedritten tussen april vorig jaar en januari dit jaar. Dat is een lichte verslechtering ten opzichte van vorig jaar, toen de politie in 171 gemeenten te vaak te laat was.

Als het alarmnummer 112 wordt gebeld, moet de politie in minstens negentig procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse zijn. In 174 van de 415 gemeenten die Nederland vorig jaar telde was de politie echter te vaak langer onderweg. In veertig gemeenten blijft het percentage onder de tachtig steken.

Naar aanleiding van de vorige cijfers beloofde staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) de Tweede Kamer vorig jaar beterschap. Hij sprak toen de verwachting uit de zogeheten aanrijtijden aan het eind van het jaar op orde zouden zijn. Dat lijkt dus niet te zijn gelukt.

De politie stelt in een bericht op de eigen website echter wel veel aandacht te hebben besteed aan verbetering van de aanrijtijden. Zo worden soms eenheden opgeroepen die normaal niet worden ingeschakeld voor noodhulp, of worden agenten nog tijdens een melding alvast op pad gestuurd.

Wanneer geen onderscheid wordt gemaakt naar gemeente, haalt de politie de norm van negentig procent overigens wel. In 92,4 procent van de gevallen waren agenten binnen een kwartier na een melding ter plaatse, meldt de politie. Het jaar daarvoor was dat 92,6 procent. Verder kijkt de politie intern naar de cijfers per regio, waarbij de grootste verschillen ook wegvallen.

De politie wijst er verder op dat sommige plaatsen lastig te bereiken zijn. Dat geldt bijvoorbeeld vaak in Zeeland, vanwege de uitgestrektheid van het gebied. Daar is de regionale norm dan ook lager. "Als plaatsen lastig te bereiken zijn en daardoor een langere aanrijtijd wordt verwacht, wordt veelal telefonisch contact gehouden met de beller", licht de politie toe. De politie kijkt dan of er op afstand al enige hulp valt te bieden.

In een schriftelijke reactie aan RTL Nieuws laat minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) weten dat hij erop zal toezien dat de situatie met spoed wordt verbeterd op plaatsen waar onder de norm wordt gepresteerd. Een verklaring voor het feit dat er geen verbetering is opgetreden geeft hij niet.