Teeven past wetsvoorstel illegaliteit aan

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) gaat het wetsvoorstel over de strafbaarstelling van illegaliteit aanpassen. De bewindsman kondigde woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer aan dat hij op zoek gaat naar een 'oplossing' voor een deel van de bezwaren die bij de PvdA leven.

De PvdA wil dat illegaal verblijf niet kan worden aangemerkt als een misdrijf en dat illegalen niet in de gevangenis terechtkomen, alleen omdat ze geen papieren hebben. Volgens de huidige plannen kan dat wel het geval zijn. Als illegalen herhaaldelijk zijn beboet omdat ze geen verblijfsvergunning hebben, kunnen ze een inreisverbod krijgen. Overtreden ze dat, dan is sprake van een misdrijf.

Teeven zei dat hij kennis heeft genomen van het feit dat dit punt voor de PvdA 'onaanvaardbaar' is. "Daar zal ik een oplossing voor moeten zoeken." Wat die oplossing behelst, wilde hij nog niet zeggen. Er is volgens hem een aantal manieren voor. Teeven gaat er ook voor zorgen dat hulp aan illegalen niet strafbaar wordt, zoals de PvdA wil. Dat was overigens al afgesproken in het regeerakkoord.

Op andere wensen van de PvdA reageerde de staatssecretaris terughoudender. Zo wil hij eerst een advies afwachten over het zogeheten buitenschuldcriterium voordat hij daarover een standpunt inneemt. Ook hield hij vast aan het illegalenquotum, dat hij zelf een 'resultaatafspraak' met de politie noemt. Daar zijn al afspraken over gemaakt en de politie moet zich in eerste plaats richten op criminele en overlastgevende illegalen, zei hij.