Griepepidemie blijft maar voortduren

Nederland zit nog altijd midden in een griepgolf. Van vorige week maandag tot en met afgelopen zondag rapporteerden huisartsen 132 griepgevallen op de honderdduizend inwoners aan gezondheidsinstituut Nivel.

Gemiddeld houdt een griepepidemie zes tot acht weken aan. Op dit moment is in Nederland echter al tien weken sprake van een milde griepepidemie.

Het aantal griepgevallen neemt nog altijd niet duidelijk af, aldus het Nivel, maar de afgelopen drie weken nam het aantal echter ook niet verder toe. Huisartsen zien vooral jonge kinderen van 0 tot 4 jaar met griep langskomen. maar ook bij alle andere leeftijdsgroepen heerst de griep.

Van een epidemie wordt gesproken als huisartsen twee weken achter elkaar meer dan 51 op de honderdduizend mensen met griepachtige klachten rapporteren.