Kabinet stemt in met leenstelsel studenten

Het kabinet zet de plannen voor de invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in het hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs door. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de hoofdlijnenbrief studiefinanciering van minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA).

Het leenstelsel wordt van kracht vanaf 2014 en geldt alleen voor nieuwe bachelorstudenten. Voor kinderen van ouders met een inkomen tot 46.000 euro blijft de aanvullende beurs bestaan. De maatregel komt uit het regeerakkoord dat VVD en PvdA sloten.

Het leenstelsel betekent voor een uitwonende student dat hij zelf 14.700 euro extra moet financieren, omdat de studiefinanciering niet langer een gift is. Studenten kunnen dat bedrag tegen gunstige rente lenen bij de overheid en het moet alleen worden terugbetaald als zij later voldoende verdienen. De aflossingstijd bedraagt vijftien jaar en de terugbetaling kan ondertussen vijf jaar worden opgeschort.

Het kabinet zet de plannen door, ondanks kritiek uit de Tweede Kamer. Verschillende oppositiepartijen vrezen dat de invoering van het leenstelsel veel studenten zal afschrikken en tot een daling van de instroom leidt. Bovendien moet het kabinet zich nog verzekeren van een meerderheid in de Eerste Kamer. Ook de studenten verzetten zich tegen de invoering van het leenstelsel.

Volgens Bussemaker doen studenten een 'uitstekende investering' in zichzelf. En omdat hoger opgeleiden gemiddeld anderhalf tot twee keer zoveel verdienen als iemand met een mbo-opleiding is het dus gerechtvaardigd om van hen een hogere eigen bijdrage te vragen. Volgens de bewindsvrouw komt de toegankelijkheid van het onderwijs ook niet in gevaar.

Door het sociaal leenstelsel wordt het voor studenten nog belangrijker om een bewuste studiekeuze te maken. Daarom wil Bussemaker dat studenten vanaf 2014 beter inzicht krijgen in de opleiding waarvoor zij zich inschrijven. Studenten moeten dan recht krijgen op een studieadvies van de instelling, dat wordt afgegeven na een studiekeuzegesprek of proefcollege.