Duizenden botbreuken verwacht door natuurijs

De aanhoudende vorst leidt de komende dagen tot duizenden botbreuken bij schaatsers. Dat verwacht VeiligheidNL, dat ter onderbouwing schattingen van vorig jaar aanvoert.

In februari vorig jaar vroor het slechts elf dagen, maar in die korte tijd werden zo'n dertienduizend schaatsers behandeld op de eerste hulp van een ziekenhuis. Van hen hadden er 8400 een botbreuk.

Als er geen natuurijs ligt en er dus alleen wordt geschaatst op kunstijs worden in twee weken tijd gemiddeld slechts tweehonderd schaatsers behandeld. Natuurijs zorgt er volgens VeiligheidNL, voorheen Consument en Veiligheid, voor dat onervaren schaatsers het ijs opzoeken zonder zich goed voor te bereiden. Bijna zestig procent van de schaatsers die tijdens de vorstperiode in een ziekenhuis werden behandeld was ouder dan 40 jaar.

Bij de botbreuken gaat het in zestig procent van de gevallen om een polsfractuur. Daarom zouden schaatsers polsbeschermers moeten dragen. Ook zouden elleboogbeschermers veel ellende voorkomen. Een woordvoerder erkent dat schaatsers zich zelden of nooit op een dergelijke manier beschermen. "Er is een flinke ommezwaai nodig. Bij skaten is het heel gewoon om bescherming te dragen en ijs komt net zo hard aan als asfalt."


Duizenden botbreuken verwacht door natuurijs (Foto: Novum)