Iets minder geslaagden in voortgezet onderwijs

Vergeleken met vorig jaar zijn dit jaar iets minder scholieren in het voortgezet onderwijs geslaagd voor hun eindexamen. Dat blijkt uit een rapport dat staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het schooljaar 2011-2012 gold voor het eerst de regel dat het gemiddelde van de punten voor de centrale examens voldoende moet zijn, wil een student slagen. In het verleden werd er niet gekeken naar de punten van het centraal examen per se, alleen naar de gemiddelden tussen de centrale en schoolexamens.

In het hele voortgezet onderwijs slaagde 89,6 procent van de leerlingen voor het eindexamen. In 2011 was dat 90,5 procent. In het vmbo daalde het percentage geslaagden met 1,6 procent naar 92,1 procent en in het vwo met 1,6 procent naar 87,3 procent. Bij de havo was er een stijging van een procent, naar 86,6 procent.

Dekker constateert dat het aantal extra gezakten 'heel gering' is. "Dat is een groot compliment aan docenten en leerlingen waard." Het gemiddelde cijfer voor het centraal schriftelijk is vorig jaar gestegen. Het cijfer voor het schoolexamen is iets gedaald. Dit geldt voor alle schooltypen.

Voor de examens van volgend jaar worden de regels verder aangescherpt. Dan mag voor de 'kernvakken' Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één vijf op de eindlijst worden gehaald.


Iets minder geslaagden in voortgezet onderwijs (Foto: Novum)