SP wil VUT weer invoeren

De SP wil dat de VUT weer wordt ingevoerd, zodat jongeren meer kans maken op een baan. Tweede Kamerlid Sadet Karabulut heeft dat donderdag voorgesteld in een rapport over het aanpakken van de jeugdwerkloosheid.

"Er moet gezocht worden naar mogelijkheden om ouderen vroeger uit te laten treden. Als leidraad zou hierbij de regel moeten gelden dat als een oudere eruit gaat er één op één een jongere wordt aangenomen", schrijft ze.

De oude VUT-regeling werd geïntroduceerd rond 1980, toen de werkloosheid ook erg hoog was. Werknemers die er gebruik van maakten, ontvingen een uitkering tot aan hun AOW-leeftijd. De regeling werd door het tweede kabinet-Balkenende afgeschaft.