Amsterdam wil burenpesters uit huis zetten

De gemeente Amsterdam wil mensen die hun buren het leven zuur maken uit huis zetten en onderbrengen in een wooncontainer of caravan. De tijdelijke onderkomens voor de treiteraars komen op een plek waar de gemeente, politie en maatschappelijke instanties toezicht kunnen houden.

De pestkop wordt maximaal een halfjaar ondergebracht in een wooncontainer of caravan. Daarna worden afspraken gemaakt om te zorgen dat de treiteraar niet weer voor problemen zorgt, bijvoorbeeld door hem een huurcontract te ontzeggen. De juridische mogelijkheden om op te treden tegen aso's met een koophuis wordt nog onderzocht.

Een treiteraar wordt niet zomaar uit huis gezet. Eerst wordt een gele kaart uitgedeeld en daarna een rode. Iemand met een rode kaart wordt op straat gezet. Als de kans echter groot is dat diegene ergens anders ook vervelend is, wordt hij in een wooncontainer of caravan gezet.

Amsterdam krijgt jaarlijks dertienduizend meldingen van burenruzies. De meeste worden onderling opgelost en soms is hulp van het stadsdeel, de politie of buurtbemiddelaars nodig. Zo'n zeven keer per jaar zijn de problemen echter zo groot dat de slachtoffers zich genoodzaakt zien te verhuizen naar een andere buurt.

Amsterdam begint in het nieuwe jaar met de 'treiteraanpak'. Volgens de gemeente is intimidatie in de woonomgeving een structureel maatschappelijk probleem.