Stelling: Inkomensafhankelijke zorgkostenpremie is (a-)sociaal

Is de inkomensafhankelijke zorgkostenpremie wel eerlijk genoeg. Of is het weer een nieuwe vorm van nog meer graaien? Forse en krakkemikkige schouders, huil er hier op uit.

De stelling voor vandaag luidt daarom als volgt:

Inkomensafhankelijke zorgkostenpremie is een eerlijkere verdeelsleutel.