Uitzendinggemist.nl verplicht cookies

Na FOK.nl ziet als tweede grote site op de Nederlandse markt nu ook Uitzendinggemist.nl in dat de enige manier om op een rendabele, werkbare manier aan de cookiewet te voldoen is om alleen gebruikers toe te laten indien zij cookies accepteren. Vanaf vandaag weigert uitzendinggemist.nl dan ook iedereen die de cookies weigert. Ze leent hierbij de implementatie zoals FOK.nl die reeds heeft ingevoerd.

Op korte termijn zullen alle sites van de publieke omroep zich conformeren aan de cookiewet en zullen sites als nos.nl en andere sites van publieke omroepen niet langer bezocht kunnen worden als de gebruiker niet expliciet akkoord gaat met het ontvangen van cookies. Een vergaande maatregel die ook FOK.nl bij de invoering van de wet al moest nemen.

De cookiewet, een aanvulling op de telecomwet, werd in juni ingevoerd. In tegenstelling tot de Europese wetgeving, waarbij het voldoende is de gebruiker te melden dat je cookies gebruikt, is in Nederland een strengere, compleet onzinnige en onuitvoerbare wet ingevoerd. Deze verplicht het websitehouders de gebruiker te informeren over de geplaatste cookies en hiervoor vooraf expliciet toestemming te vragen. Omdat cookies in de afgelopen tien jaar dusdanig gemeengoed zijn geworden is het onmogelijk op een werkbare manier een grote site te beheren zonder cookies.

FOK.nl zag dit in juni al direct in. Andere sites deden niets of melden via een balkje onder of bovenaan het scherm dat ze gebruik maken van cookies. Die melding voldoet niet aan de Nederlandse wet omdat op dat moment reeds ongevraagd cookies kunnen worden geplaatst.