Raad van State kraakt forenzentaks

De Raad van State heeft forse kritiek geuit op de forenzentaks die het kabinet volgend jaar invoert. Het voornaamste adviesorgaan van het kabinet leverde commentaar op de vandaag verschenen begrotingsstukken. 

Hoeveel nadeel mensen van de maatregel ondervinden, is afhankelijk van de toevallige omstandigheid hoe ver zij van hun werk wonen. Dit vindt de Raad bezwaarlijk. Daarnaast worden mensen met een auto van de zaak niet of nauwelijks getroffen. Als de maatregel al doorgang zou moeten vinden, zou de invoering geleidelijker moeten gebeuren, 'zodat betrokkenen enige tijd wordt gegund om zich aan de nieuwe situatie aan te passen'. 

Volgens staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) bestaat er echter geen ruimte voor uitstel. "Dat kost geld, en dat is er niet." Weekers wijst erop dat er al een overgangsregeling is opgenomen in de kabinetsplannen voor mensen die vóór mei een ov-abonnement hebben aangeschaft. 

De forenzentaks houdt in dat de staat vanaf 1 januari belasting gaat heffen over de reiskostenvergoeding die werknemers van hun werkgever krijgen. Tot nu toe is de vergoeding onbelast. De maatregel vindt zijn oorsprong in het Kunduz-akkoord, dat gesloten werd door vijf partijen in de Tweede Kamer na de val van het kabinet. 

De mogelijkheid bestaat dat de forenzentaks tijdens de komende kabinetsformatie wordt geschrapt. Voorwaarde hiervoor is dat er andere maatregelen worden ingevoerd die evenveel geld in het laatje brengen: zo'n anderhalf miljard euro per jaar.