Quantum-teleportatierecord gebroken

Wetenschappers zijn erin geslaagd een quantumstaat over 143 kilometer te teleporteren. Het oude record stond op 97 kilometer.

Voor deze vorm van teleportatie wordt gebruik gemaakt van een bijzondere, voor veel mensen bizarre eigenschap van quantumdeeltjes, namelijk quantumverstrengeling. Twee gelijktijdig gecreëerde quantumdeeltjes zijn onzichtbaar met elkaar verbonden en ongeacht hun afstand van elkaar zal de staat van de ene direct zichtbaar worden in de andere.

Door hier handig gebruik van te maken is het mogelijk informatie van een quantumdeeltje zonder directe verbinding te teleporteren. Als je immers het quantumdeeltje op locatie A aanpast zal het verstrengelde deeltje op locatie B zich automatisch óók aanpassen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van de universiteit van Wenen.


De basis