Traag NS verpest snel spoorboekje

Op de in december te openen Hanzelijn van Lelystad via Dronten en Kampen naar Zwolle worden reizigers geconfronteerd met onnodig tijdverlies. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV. Het nieuwe spoortraject is bouwkundig en beveiligingstechnisch geschikt voor hoge snelheden, maar doordat de NS de benodigde treinen nog steeds niet met het juiste veiligheidssysteem heeft uitgerust, kan daar niet harder dan op de oude spoortrajecten worden gereden. Van de bij de bouw aan reiziger en belastingbetaler beloofde forse reistijdwinst blijft nauwelijks iets over.

Opvallend is ook dat op sommige lange-afstandsverbindingen reizigers sneller op hun bestemming aankomen met een Sprinter dan via een overstap op een Intercity. Dat geldt bijvoorbeeld voor reizigers tussen Kampen en Amsterdam-Zuid of Schiphol. Van oudsher speelt dit probleem al op de spoorverbinding Amsterdam - Gouda - Rotterdam. De Maatschappij Voor Beter OV vindt dat op dit soort lange trajecten geen Sprintertreinen zonder toiletten mogen worden ingezet.

Op diverse nieuw te openen regionale treinstations worden geen NS-kaartautomaten meer geplaatst. Dat betekent dat reizigers die een deel van hun reis per NS-trein reizen, op die stations geen losse enkeltjes meer kunnen kopen. Zij worden dus verplicht tot het zogeheten “Reizen op Saldo” met hun OV-chipkaart, terwijl de problemen rond het dubbele opstaptarief nog niet zijn opgelost. Voor Beter OV heeft er in een brief op aangedrongen dat op de desbetreffende stations alsnog NS-automaten worden geplaatst.

Voor Beter OV is zeer bezorgd over de treinverbindingen tussen de Randstad en België. Het is de bedoeling dat deze verbindingen worden uitgevoerd met de nieuwe treinen van het type V250. De aflevering en indienststelling van deze treinen is al met vijf jaar vertraagd. Inmiddels wordt een proefbedrijf met deze treinen gereden waarbij heel vaak ritten uitvallen wegens nog steeds niet opgeloste kinderziektes: dat is niet erg hoopgevend voor de beschikbaarheid van voldoende treinen vanaf december. Voorts is de verslechtering van de binnenlandse dienst ten voordele van de duurdere hogesnelheidsdienst van de NS, sinds de Maatschappij Voor Beter OV daar een klacht bij de NMa over indiende, nog steeds een punt van aandacht voor de NMa.