Subsidies natuurorganisaties helft omlaag

De komende jaren moeten Nederlandse natuurorganisaties hun doel zien te bereiken met de helft minder subsidie. Dat zegt directeur Walter Kooy van het Nationaal Groenfonds maandag. Het fonds is de belangrijkste tussenfinancier van ruimtelijke projecten.

Het inkomen van de organisaties bestaat nu nog voor een derde deel uit subsidies. Volgens Kooy moet de overheid niet meer dan vijftien procent van de kosten op zich nemen.

De staat heeft volgens hem te weinig geld om de natuur te onderhouden. Daar komt de komende jaren volgens hem geen verandering in. Daarom zouden de organisaties naar andere inkomsten moeten zoeken. Nu halen ze een derde van hun inkomsten bij elkaar met giften en een derde met activiteiten in hun eigen terreinen. Die percentages moeten volgens Kooy worden verhoogd.

Nieuwe natuur moet volgens hem meer in samenwerking met commerciële partners worden aangelegd. Die zouden in ruil voor hun geld zeggenschap moeten krijgen over het ontwerp. Een goed voorbeeld is volgens hem het Zeeuwse project Waterdunen. Daar worden de komende jaren vierhonderd recreatiewoningen op veertig hectare nieuwe duinen en schorren aangelegd.

Verder valt volgens hem geld te verdienen met CO2-opslag, waterberging of natuurcompensatie. Ook zouden giften aan de natuur in net zo hoge mate aftrekbaar moeten zijn als giften aan cultuur. Particulieren met enkele hectares grond zouden het onderhoud van de inkomstenbelasting moeten kunnen aftrekken.