Alkmaarse meeuwen steeds agressiever

Alkmaar kampt met agressieve meeuwen en het worden er steeds meer. De vogels veroorzaken veel overlast omdat ze vuilniszakken openscheuren op zoek naar voedsel. De gemeente treft maatregelen. Wellicht worden volgend jaar valken ingezet.

Aangezien de meeuwen nu vrij spel hebben, gaan vuilnismannen vanaf maandag om 06.00 uur 's ochtends een extra ronde draaien om huisvuil op te halen. Ze beginnen voortaan in de binnenstad. Inwoners wordt gevraagd de stevige gele huisvuilzakken te gebruiken, waar meeuwen niet doorheen kunnen prikken. Die zijn gratis af te halen.

Om de meeuwenoverlast echt onder controle te krijgen zijn echter hardere maatregelen nodig. De gemeente denkt aan het verwisselen van eieren tijdens het broedseizoen, of het afschrikken van de meeuwen door de inzet van valkeniers. Alkmaar heeft samen met Haarlem en Leiden een plan van aanpak ontwikkeld om hiervoor volgend jaar een ontheffing te krijgen.

Wethouder duurzaamheid Jan Nagengast verwacht dat die ontheffing er komt. De gemeente wil daarnaast volgend jaar een begin maken met het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers in de binnenstad. Het doel van het college is om de overlast in 2014 onder controle te hebben.