RUG reikt Desmond Tutu eredoctoraat uit

De Zuid-Afrikaanse geestelijke Desmond Tutu krijgt een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De faculteit godgeleerdheid en godsdienstwetenschap had hem voorgedragen vanwege zijn inzet voor de gezondheidszorg en zijn optreden als voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, die de mensenrechtenschendingen onder de apartheid onderzocht.

Die commissie is volgens de universiteit sterk beïnvloed door Tutu. Mede door zijn invloed koos de commissie ervoor om daders die de volledige waarheid over hun misdaden vertelden niet te vervolgen. Die beslissing is volgens erepromotor Geurt Henk van Kooten gebaseerd op de gedachte dat de waarheid vrij maakt, ook zonder celstraffen.

Die gedachte zou voortkomen uit een combinatie van christelijke theologische concepten en de traditionele Afrikaanse humanistische filosofie Ubuntu. "Het is fascinerend hoe Tutu religie weet te laten landen in cultuur." Tutu heeft volgens Van Koosten laten zien dat religie niet alleen een oorzaak van conflict kan zijn, maar ook kan bijdragen aan de oplossing van conflicten.

Voor zijn inspanningen in de strijd tegen de apartheid kreeg Tutu in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. In september maakt hij een rondreis door Europa. Studenten van de RUG brachten het idee ter sprake om van de gelegenheid gebruik te maken hem een eredoctoraat uit te reiken. Dat gebeurt 24 september.