Chipshol roept hulp in van Nationale Ombudsman

Projectontwikkelaar Chipshol heeft in de voortdurende strijd met de overheid over een gebied bij Schiphol de hulp ingeroepen van de Nationale Ombudsman. Het bedrijf hoopt dat Alex Brenninkmeijer onderzoek gaat doen naar de rol van rechters en van minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) in het conflict.

De zaak rond het Groenenbergterrein bij het vliegveld duurt al meer dan tien jaar. Sinds de aankoop van deze lap grond claimt de familie Poot bij de ontwikkeling van het terrein te zijn tegengewerkt door de staat, Schiphol, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Met Noord-Holland en Haarlemmermeer is inmiddels een schikking getroffen. LVNL is eind mei door de Hoge Raad schuldig bevonden aan benadeling van Chipshol. De projectontwikkelaar verwijt Schultz echter dat de Nederlandse staat niets van zich heeft laten horen. Zij was eerder al als staatssecretaris betrokken bij de zaak. Chipshol hoopt dat Brenninkmeijer 'de beerput van de besluitvorming door de overheden' opent.

De ombudsman wordt door Chipshol ook gevraagd de rol van de rechterlijke macht te bekijken. Twee rechters zouden tijdens de behandeling van de zaak een voormalige zakenpartner van Jan Poot hebben voorgetrokken. In een rechtszaak hierover zouden zij meineed hebben gepleegd. In mei besloot het OM de rechters niet verder te vervolgen.

"Ons bedrijf kan in Nederland op dit moment geen beroep doen op rechters, omdat niet is vast te stellen of het goede of foute zijn", schrijft het bedrijf. Daarom hoopt het op ingrijpen van Brenninkmeijer.

De ombudsman heeft zelf vorig jaar mede vanwege de Chipsholzaak gepleit voor een aparte ombudsman voor de rechtspraak. Brenninkmeijer zei toen dat Chipshol geen zaak voor hem was. De ombudsman kan pas over enkele weken op het huidige verzoek van Chipshol reageren, zegt een woordvoerder.