'Wilders veroorzaakt zelf ruzies in PVV'

Geert Wilders heeft ruzies en argwaan in de PVV zelf veroorzaakt. In het openbaar claimt hij daadkracht, maar binnenskamers ontbreekt het daaraan. Wilders viel op door aarzelend en onhelder optreden, meldt NRC Handelsblad zaterdag op basis van eigen onderzoek.

De krant voerde gesprekken met 19 PVV'ers. Verder kreeg NRC volgens eigen zeggen inzage in partijnotulen en andere interne documenten van de Partij voor de Vrijheid.

Eén intern conflict ontstond toen Wilders de omstreden PVV'er Cor Bosman als gedeputeerde in het Limburgse provinciebestuur wilde. Bosman had daarvoor een PvdA-politicus een 'uitgekotst stuk halalvlees’ genoemd.

'Wilders veroorzaakt zelf ruzies in PVV'
'Wilders veroorzaakt zelf ruzies in PVV' (Foto: ANP)