D66 kiest voor Europa en optimisme

D66 kiest in het zaterdag gepresenteerde verkiezingsprogramma onomwonden voor Europa. Volgens de democraten is meer Europese integratie essentieel voor welvaartsgroei en stabiliteit. Een politieke unie met betere controle vanuit het Europees Parlement is hiervoor cruciaal. Ook moet er een gekozen Europese president komen.

In het programma En Nu Vooruit pleit D66 voor één Europees depositogarantiestelsel, verplichte grotere buffers voor banken en een bankennoodfonds. Ook moet er Europees toezicht komen op de financiële sector. "Slecht functionerende banken moeten failliet kunnen gaan, zonder dat rekeninghouders en belastingbetalers voor dat risico opdraaien", bepleit de partij van Alexander Pechtold.

D66 wil dat de Europese begroting 'wordt aangepast aan de 21e eeuw'. Zo zou tien miljard euro niet meer naar de landbouw, maar naar investeringen in kennis en infrastructuur moeten gaan.

Het verkiezingsprogramma, dat tijdens het congres op 24 en 25 augustus definitief wordt vastgesteld, is overwegend optimistisch van toon. "Er zijn volop kansen voor meer welvaart, nu en voor toekomstige generaties", menen de democraten. "Nederland is een mooi land, met ambitieuze inwoners die wat van hun leven en de wereld willen maken. Veel mensen zijn het pessimisme beu en willen aan het werk."

D66 wil twee miljard investeren in kennis en onderwijs. Dat geld is onder meer bestemd voor leraren en docenten, die bijscholing en salarisverhoging kunnen krijgen. Universiteiten krijgen meer geld voor fundamenteel onderzoek. Daarnaast wil D66 en toegankelijke studiefinanciering met een sociaal leenstelsel waar studenten ook na hun 27e recht op hebben.

Verder pleit D66 het afschaffen van gratis schoolboeken en maatschappelijke stages, het samenvoegen van kindregelingen en de stroomlijning van bestuurslagen. Provincies moeten worden vervangen door landsdelen.

Als het aan D66 ligt wordt de hypotheekrenteaftrek in 22 jaar afgebouwd tot dertig procent, worden het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting afgeschaft en gaat de inkomstenbelasting omlaag. De groei van de zorguitgaven wordt beperkt tot zo'n drie procent per jaar door meer preventie, langer gezond thuis wonen, meer zorg in de buurt, hervorming van de AWBZ en meer kostenbeheersing in de curatieve zorg.


D66 kiest voor Europa en optimisme (Foto: Novum)