GroenLinks wil transparantie overheid vergroten

GroenLinks wil dat de overheid meer en sneller informatie openbaar maakt. Daarvoor moet de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op de schop, stelt Tweede Kamerlid Mariko Peters maandag in een initiatiefwetsvoorstel om de transparantie te vergroten.

Volgens Peters kent de huidige wet te veel gebreken. "Te veel informatie blijft nu geheim. Burgers, journalisten, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten op elk moment de overheid kunnen controleren om te zien of regels worden nageleefd en geld en kansen niet worden verspild", vindt ze.

In het initiatiefwetsvoorstel staat onder meer dat overheidsinformatie een recht moet zijn in plaats van een gunst. Ook moet er een onafhankelijke informatiecommissaris komen die toezicht houdt op openbaarheid en moet informatie sneller en systematisch digitaal beschikbaar zijn.

De wet die overheden verplicht interne documenten vrij te geven bestaat al sinds 1980. Volgens Peters zijn de regels inmiddels niet meer van deze tijd. In de jaren negentig werd de wet voor het laatst herzien. GroenLinks roept burgers op om mee te denken over de nieuwe Wob. Na verwerking van de inzendingen wordt het voorstel ingediend.