Nieuw stadhuis weer deels gesloopt

In Weert wordt een deel van het nieuwe stadhuis dat daar gebouwd wordt, nu alweer gesloopt. Dit komt doordat het beton dat bij de bouw gebruikt is, vervuild blijkt te zijn met soda.

Het vervuilde beton is gebruikt in een deel van de vloer, een wand en een aantal kolommen. Deze worden nu afgebroken en opnieuw opgebouwd. De kosten die dat met zich meebrengt, zijn voor rekening van de aannemer. Hoeveel vertraging de bouw hierdoor oploopt, is nog niet bekend.