CPB: PVV-onderzoek gulden gebrekkig

Het onderzoek van het Britse bureau Lombard Street Research in opdracht van de PVV naar de wenselijkheid om uit de euro te stappen, vertoont gebreken. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB), dat op verzoek van de Tweede Kamer een second opinion van het onderzoek heeft uitgevoerd.

Het CPB tekent onder meer aan dat Lombard Street de verschillen in de economische ontwikkeling tussen eurolanden en niet-eurolanden als Zweden en Zwitserland ten onrechte geheel toeschrijft aan de euro. Het bureau negeert andere mogelijke oorzaken van het verschil in ontwikkeling.

Bovendien onderschatten de onderzoekers volgens het planbureau de kosten van het verlaten van de Europese Monetaire Unie (EMU) voor Nederland, terwijl de kosten van de Nederlandse steun aan andere eurolanden juist te hoog worden ingeschat. Er ontbreken ook gegevens in het volledige rapport, terwijl daar wel aan wordt gerefereerd in de samenvatting.

Verder beperkt het rapport zich volgens het CPB veelal tot vergelijkingen tussen landen op de korte termijn en wordt weinig tot geen aandacht geschonken aan de lange termijn. De Haagse rekenmeesters merken ten slotte fijntjes op dat Lombard Street Research in zijn onderzoek geen gebruik heeft gemaakt van econometrische of statistische methoden om de effecten van de euro of de terugkeer naar de gulden te duiden. Verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur en gegevensbronnen ontbreken zelfs volledig.

De PVV concludeerde begin vorige maand uit het onderzoek dat de euro Nederland met een 'aanzienlijk welvaartsverlies' heeft opgezadeld.