Belastingdienst mag geen info huurders geven

De Belastingdienst mag voorlopig geen inkomensgegevens van huurders aan woningcorporaties en andere huisbazen geven. De wet die dit mogelijk maakt, moet eerst in werking treden. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag geoordeeld in een kort geding dat een aantal huurders uit Amsterdam had aangespannen tegen de Nederlandse staat.

Het kabinet wil dat huisbazen de huur van huurders met een jaarinkomen van meer dan 43.000 euro met 5 procent mogen verhogen. Onderdeel van het plan is dat verhuurders gegevens over het inkomen van hun huurders kunnen opvragen bij de Belastingdienst. Hoewel deze wet nog niet in werking is getreden, verstrekte de Belastingdienst die informatie nu al.