Woningcorporaties willen externe toezichthouder

Er moet een externe financiële toezichthouder komen voor woningcorporaties. Daarvoor pleit Aedes, de koepelvereniging van de woningcorporaties. Zo'n autoriteit, die zelfstandig oordeelt en onafhankelijk van de minister kan ingrijpen, houdt de corporaties volgens Aedes scherp.

Volgens de koepelvereniging schiet extern toezicht nu tekort en kijken corporaties te vrijblijvend naar elkaar. Aedes wil dat ze elkaar ook discipline opleggen. "Daar willen we verplichtende afspraken over maken, inclusief de mogelijkheid om in te grijpen waar het fout gaat", zegt voorzitter Marc Calon.

Onlangs kwam de Rotterdamse corporatie Vestia in grote financiële problemen. Voormalig directeur Erik Staal wilde de woningcorporatie via derivaten verzekeren tegen een te hoge rente. Omdat de rente juist laag stond, moest Vestia extra onderpand storten bij de banken. Hiervoor moest een noodlening van ruim een miljard euro worden afgesloten. Als het misgaat bij de ene corporatie, kan dat volgens Aedes consequenties hebben voor andere corporaties.