'Nederland heeft te weinig F-16's voor missies'

De luchtmacht beschikt over te weinig F-16's om mee te kunnen doen aan internationale missies. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer dinsdag in een rapport over de vervanging van de F-16 en de Joint Strike Fighter (JSF).

De ambitie van minister van Defensie Hans Hillen (CDA) is om naast de permanente bewaking van het Nederlandse luchtruim door F-16's jaarlijks een eenmalige bijdrage te leveren aan een internationale interventieoperatie of een langdurige bijdrage aan een vredesmissie. De Rekenkamer heeft berekend dat hiervoor tussen de 89 en 98 F-16's nodig zijn, maar Nederland heeft er slechts 67 beschikbaar. Daarvan staan er nu vier paraat in Mazar-e-Sharif, ten westen van Kunduz in Afghanistan, die worden ondersteund door 120 militairen.

"Binnen de huidige voorwaarden die de NAVO stelt aan de gereedheid van de partnerlanden en de ambities van het kabinet is er geen evenwicht met de feitelijke mogelijkheden", stelt de Rekenkamer. De operationele inzetbaarheid van de F-16 neemt de komende jaren nog verder af door de veroudering van het toestel. Daarmee wordt het nog lastiger om aan de ambities van het kabinet te voldoen.

Hillen stoot negentien van de 87 F-16's af, omdat hij 2,3 miljard euro moet bezuinigen. Ook is het aantal vliegers teruggebracht en mogen de jachtvliegtuigen jaarlijks minder uren vliegen. De F-16 wordt mogelijk vervangen door de JSF. Een volgend kabinet neemt daarover een beslissing. Wel zijn twee testtoestellen aangeschaft en investeert Nederland in de ontwikkeling van de JSF.

De kosten voor de F-16 en de JSF hangen met elkaar samen en de Tweede Kamer krijgt daarin geen 'integraal inzicht', concludeert de Algemene Rekenkamer verder. Omdat een besluit over de JSF op zich laat wachten, moet langer worden doorgevlogen met de F-16. Daarvoor zijn extra investeringen nodig, maar Hillen heeft niet alle extra uitgaven aan de Kamer gemeld, stelt de Rekenkamer.

"Bovendien is het bedrag aan extra investeringskosten onzeker zolang niet duidelijk is wanneer vervangende jachtvliegtuigen wél beschikbaar komen", aldus de onderzoekers. De bewindsman zou daarom een overzicht moeten maken van de operationele en financiële verwevenheid van beide jachtvliegtuigen, adviseert de Rekenkamer.

In een reactie laat Hillen weten dat hij onderzoekt hoe hij een integraal overzicht van de investeringen en exploitatie van de F-16 kan geven. Maar zolang niet duidelijk is tot wanneer met de vliegtuigen moet worden doorgevlogen, kan een nauwkeurige berekening van de operationele en financiële gevolgen niet worden gemaakt, aldus Hillen.


'Nederland heeft te weinig F-16's voor missies' (Foto: Novum)