Huurverhoging corporaties op de tocht

Veel woningcorporaties kunnen de huren voor huishoudens met hogere inkomens per 1 juli niet extra verhogen, omdat de Belastingdienst hun niet tijdig de beschikking geeft over de inkomensgegevens van alle huurders. Dit meldt de NOS dinsdag op basis van een rondgang.

Woningcorporaties hebben de mogelijkheid de huren van huurders met een gezinsinkomen van meer dan 43 duizend euro met maximaal vijf procent extra te verhogen. De corporaties missen echter de gegevens van vijf tot tien procent van de huurders. Bij sommige woningbouwverenigingen ontbreekt zelfs meer dan de helft van de vereiste informatie.

Koepelvereniging Aedes van de woningcorporaties stipt op zijn website aan dat de corporaties hun huurders voor 1 mei formeel een voorstel tot huurverhoging moeten doen. Als de inkomensgegevens van huurders voor die tijd niet bekend zijn, is dat niet mogelijk. De corporaties overwegen daarom de huurverhoging met een jaar uit te stellen of die alleen op te leggen aan rijkere huurders van wie de inkomensgegevens wel bekend zijn.

Overigens geeft de fiscus alleen door of iemand boven of onder de grens van 43 duizend euro zit, en niet de precieze hoogte van het inkomen. In Amsterdam wordt naar schatting vijftien procent van de sociale huurwoningen bewoond door iemand die meer dan de norm verdient.