Kritiek op 'heksenjacht' op illegalen

Uit allerlei hoeken weerklinkt kritiek op het voornemen van het kabinet om dit jaar 4800 illegalen over te dragen aan de Dienst Terugkeer en Vertrek. Politievakbonden, gemeenten en maatschappelijke organisaties stelden maandag in Nieuwsuur grote vraagtekens bij de wenselijkheid en haalbaarheid van de afspraken.

Het kabinet heeft afgesproken dat de politie scherper gaat controleren op illegalen die misdrijven plegen of overlast veroorzaken, maar ook op uitgeprocedeerde asielzoekers en andere vreemdelingen die geen verblijfsvergunning hebben. De vreemdelingenpolitie moet dit jaar 4800 illegalen vangen. In 2011 waren dat er 3530 en in 2010 4355.

Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP spreekt van een 'onhaalbaar quotum'. Burgemeester van Katwijk Jos Wienen, ook voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarschuwt voor een 'heksenjacht'.

Geesje Werkman van Kerk in Aktie stelt dat 'er geen 4800 criminele ongedocumenteerde vreemdelingen zijn te vinden'. Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) Leers heeft volgens haar onlangs nog gezegd dat de politie alleen maar achter criminelen hoeft aan te gaan, en niet achter uitgeprocedeerde illegalen.

Leers vindt dat de politie maar moet 'herschikken of het efficiënter doen'. "Wij hebben nu gepleit dat ook de gewone politieman op straat actief is in het oppakken van illegalen. We gaan ze ook helpen, ze krijgen ook middelen daarvoor, dat wil zeggen dat ze veel sneller kunnen kijken of iemand illegaal is of niet."

PvdA, SP, D66, Groen Links en ChristenUnie willen opheldering van Leers en van minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD).