Doodgaan niet langer toegestaan in Italiaans dorp

Het is sinds begin maart niet meer toegestaan om in het Italiaanse dorp Falciano del Massico te overlijden. Burgermeester Giulio Cesare Fava heeft hiertoe een verordening uitgevaardigd, omdat het dorp geen eigen begraafplaats heeft en het in een conflict verwikkeld is met een ander dorp dat wel een begraafplaats heeft.

Volgens de burgermeester zijn de dorpelingen tevreden met het besluit. "De verordening heeft tot vreugde geleid", zei hij. "Helaas hebben twee dorpsbewoners zich er niet aan gehouden."