Vakbond wil met ontslag bedreigde militairen helpen

Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV roept leden die ontslagen dreigen te worden omdat ze zijn veroordeeld op zich te melden. Juristen van de vakbond zullen ze bijstaan in hun strijd voor het behoud van hun baan, meldt de vakbond vrijdag.

Dinsdagavond stelde advocaat Michael Ruperti dat defensie tientallen militairen die de afgelopen acht jaar zijn veroordeeld wil ontslaan. Bij hem hadden zich op dat moment zeven militairen bij wie ontslag dreigt gemeld. Defensie was volgens Ruperti echter op de hoogte van de veroordelingen en sindsdien zouden de militairen nog carrière hebben gemaakt bij defensie. Zo zijn ze uitgezonden geweest.

Een woordvoerder van defensie gaf in een reactie aan dat ieder personeelslid standaard elke vijf jaar wordt onderworpen aan een uitgebreid veiligheidsonderzoek. "Dat is een continu proces", aldus de zegsman. Defensie is echter vaker gaan controleren op antecedenten, zoals is afgesproken met de Tweede Kamer. Het afgelopen halfjaar zijn daarbij enkele tientallen namen naar voren gekomen.

Volgens vakbond VBM/NOV is defensie begonnen met een grootschalige ontslagoperatie, waarbij de eerste slachtoffers militairen en burgermedewerkers zijn met veroordeling. De afgelopen weken zijn bij de vakbond zo'n tien meldingen binnengekomen van leden voor wie ontslag dreigt. In vrijwel alle gevallen gaat het om geweldsmisdrijven, in een enkel geval is sprake van overtreding van de Opiumwet.

In alle gevallen hebben juristen aangegeven het niet eens te zijn met de intrekking van de verklaring van geen bezwaar. Na de intrekking van die verklaring volgt ontslag, omdat militairen in het bezit van zo'n verklaring moeten zijn. De juristen hebben een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel, aangezien een hoge officier die is veroordeeld voor een geweldsmisdrijf dankzij zijn advocaat Ruperti niet werd ontslagen, vanwege zijn optreden in Uruzgan.