'Treinreizigers moeten minder betalen'

Reizigers die zich niet langer door de NS willen laten afschepen, doen er goed aan bij wijze van protest niet langer de volledige ritprijs te voldoen. Dat stelt de Maatschappij Voor Beter OV. De NS levert niet de kwaliteit die in het jaarlijkse virtuele spoorboekje wordt beloofd. Het bij zeer rustig winterweer toch bieden van slechts een uitgedunde dienstregeling is blijkens de website van het LOCOV niet aan dit landelijke consumentenoverleg voorgelegd, en is daarmee illegaal. Als de NS zich niet aan de spoorwegwetgeving houdt, hoeven reizigers dat naar de mening van Voor Beter OV ook niet. 

Voor Beter OV is altijd tegenstander van zwart- of grijsrijden geweest omdat de vervoerders de reizigersopbrengsten nodig hebben om aan de terechte kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Ook de NS-reiziger heeft doorgaans braaf het volledig verplichte bedrag voor zijn enkeltje, retourtje of abonnement betaald. De afgelopen week is echter duidelijk geworden dat de NS desondanks de redelijkerwijze te verwachten kwaliteit bij lange na niet levert. Passagiers staan op veel trajecten langer te wachten op het perron, moeten vaker overstappen en worden in overvolle treinen vervoerd. Daarmee vervalt de argumentatie dat 'reizigers betalen zodat vervoerders die inkomsten kunnen aanwenden voor een behoorlijk product'. Daarom kan redelijkerwijze niet langer van reizigers worden verwacht dat ze de volledige ritprijs voldoen, aldus Voor Beter OV.

De reizigersclub kan zich goed voorstellen dat reizigers de betaalde prijs in gelijke mate naar beneden bijstellen als de NS met de kwaliteit heeft gedaan. Passagiers die bij voorbeeld van Rotterdam naar Apeldoorn reizen en slechts een kaartje kopen voor het traject tot Amersfoort, hebben  zolang een volstrekt overbodige verschraling van de treindienst nog aan de orde is  gewoon gelijk, vindt Voor Beter OV. "Abonnementhouders op de door de kwalitatieve kaalslag getroffen trajecten zouden na het verstrijken van de geldigheidsduur toch nog enkele dagen met dat abonnement kunnen reizen, eveneens ter compensatie van de beroerde kwaliteit die de NS thans biedt."