Helft winkels weigert kapotte spaarlamp

Ongeveer de helft van de supermarkten, woonwinkels, drogisterijen en bouwmarkten neemt geen kapotte spaarlamp in als een nieuwe spaarlamp wordt gekocht. Dat blijkt uit onderzoek van de VROM-Inspectie. De ketens zijn verplicht om oude spaarlampen in te nemen.

De inspectie wilde erachter komen of de 'oud-voor-nieuwregeling' goed wordt nageleefd. Uit anonieme controles bij 165 winkels van achttien ketens bleek dat de helft de regeling niet naleeft.

Vooral supermarkten overtreden de regel vaak: van de vijftig gecontroleerde winkels namen 33 winkels geen oude spaarlampen in. Van de 85 gecontroleerde drogisterijen nam 54 procent de spaarlampen niet in. Bouwmarkten en woonwinkels leven de regeling relatief het best na: van de dertig gecontroleerde winkels waren er vijf in overtreding.

De afgelopen jaren worden in Nederland jaarlijks gemiddeld veertien miljoen spaarlampen verkocht. Omdat ze een kleine hoeveelheid kwik bevatten moeten ze apart worden afgevoerd en verwerkt. Dat is nu het geval bij één op de vier spaarlampen.

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) denkt dat de inspectieronde zeker bijdraagt aan de bewustwording bij winkeliers dat spaarlampen goed ingezameld dienen te worden. De inzameling neemt de komende jaren verder toe, verwacht de RND. Mede omdat het aanbod nu nog beperkt is, dringt de raad erop aan dat de overheid ook consumenten goed voorlicht over de manier waarop ze spaarlampen weg moeten gooien.


Helft winkels weigert kapotte spaarlamp (Foto: Novum)