Meerderheid Kamer stemt tegen downloadverbod

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich officieel tegen een downloadverbod uitgesproken. De Kamerleden hebben een motie van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en PVV aangenomen, waarin de partijen stellen dat een downloadverbod niet bij een vrij internet past.

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil het auteursrechtenbeleid op de schop gooien. Kamerleden konden deze week hun moties met betrekking tot deze plannen indienen. Uit een inventarisatie bleek al dat er weinig draagvlak voor het door Teeven begeerde downloadverbod is.

In de motie geven de partijen niet alleen aan dat het downloadverbod niet bij een vrij internet past, ook stellen ze dat een dergelijk verbod de privacy van burgers schaadt. In plaats van downloadverbod zien de partijen meer heil in het zoeken naar alternatieven om auteursrechtelijk beschermde content op een legale wijze digitaal aan te bieden.

Ook geen blokkade piraterijsites
Ook een motie tegen het blokkeren van piraterijwebsites is aangenomen. Deze motie van Kees Verhoeven van D66 stelt dat een blokkade van dergelijke sites in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Ook hier wordt het privacy-argument aangehaald. Bovendien zouden blokkades de innovatie beperken.

Hoewel de motie is aangenomen, is de kans klein dat het downloadverbod nu volledig van tafel is. Teeven is van plan voet bij stuk te houden en past zijn plannen aan in de hoop tot een acceptabel compromis te komen.