'VVD moet juist renteaftrek aanpakken'

Juist de VVD zou het voortouw moeten nemen om de hypotheekrenteaftrek te hervormen. Hiervoor pleitte hoogleraar financiële markten Arnoud Boot vrijdag in Nieuwsuur. Volgens hem is onontkoombaar dat er bij nieuwe bezuinigingen naar het belastingvoordeel wordt gekeken.

Boot: "Je moet nu echt deze verdieping van de crisis gebruiken om de economie te moderniseren waar je die kunt moderniseren. En dat betekent dat de hypotheekrenteaftrek, die geweldige subsidie op geld lenen, moet worden afgebouwd. Dat weet iedereen. Daar gaat de economie beter van functioneren. Daarmee voorkom je dat mensen zich in huizenhoge hypotheken steken en niet meer willen verhuizen en geen mogelijkheid meer hebben."

De econoom spoort expliciet de VVD-liberalen, die helemaal niets aan de hypotheekrenteaftrek willen doen, aan: "Als er één partij is die voor afschaffing, op een verantwoorde wijze, van de hypotheekrenteaftrek zou moeten zijn, is het natuurlijk de VVD. Die zou ervoor moeten zijn; maar die hebben zich opgesloten en in een hoek gebokst."

"Het is zo voor de hand liggend, wat de economie beter doet draaien, de verdiencapaciteit van de economie vergroot; namelijk dat je die subsidiebrei afbouwt in wezen, die aanmoediging van subsidies afbouwt. Dat moet je nu aankondigen; daarmee verbeter je de overheidsfinanciën op termijn. Dat is wat de financiële markten willen zien want dat betekent dat de kredietwaardigheid van Nederland groter wordt; dus dat moet je doen", aldus Boot.

Hans van Baalen, Europarlementariër namens de VVD, wilde niet reageren op de stelling of de hypotheekrenteaftrek aangepakt moet worden. Hij zei wel dat Nederland moet blijven investeren in onderwijs, hoewel Boot vond dat het kabinet-Rutte juist het tegenovergestelde deed.


'VVD moet juist renteaftrek aanpakken' (Fragment vanaf 13:55)