'Levens korter door verhogen maximumsnelheid'

Duizenden omwonenden van snelwegen leven korter door de verhoging van de maximumsnelheid. De effecten leveren meer schade op aan de gezondheid dan minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) nu doet geloven, zeggen deskundigen donderdag in de Volkskrant.

Volgens Maarten van den Biezen van de Stichting Natuur en Milieu gaat de minister er ten onrechte van uit dat de doorstroming verbetert met het opvoeren van de snelheid. "Maar door de grotere snelheidsverschillen zal er juist meer afgeremd en versneld worden en zullen er eerder opstoppingen ontstaan", verwacht hij. "Dat vergroot de uitstoot van fijn stof."

Vooral de extra uitstoot van roet is een aanslag op de levensverwachting. Een onderzoekster van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt dat door een microgram fijn stof drie tot vier maanden verloren gaan.

Uit recente studies blijkt dat de concentratie fijn stof in de afgelopen jaren juist met een paar tot tien procent is afgenomen op de snelwegen waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt.