Meer onverwacht bezoek kinderdagverblijven GGD Amsterdam

De Amsterdamse GGD heeft het afgelopen jaar fors meer onaangekondigde bezoeken gebracht aan kinderdagverblijven. Kondigde de GGD twee jaar geleden vooraf altijd aan dat een inspectie zou plaatsvinden, nu gebeurt dat nog in vijftig procent van de gevallen, meldt de gemeente Amsterdam zaterdag.

Het afleggen van meer onaangekondigde bezoeken was een van de aanbevelingen van de commissie-Gunning, die de Amsterdamse zedenzaak onderzocht. In april bracht de commissie een rapport naar buiten, waaruit bleek dat kinderdagverblijven, overheidsinstanties en andere partijen die betrokken waren bij de zedenzaak allemaal steken hebben laten vallen.

De commissie deed 77 aanbevelingen. De gemeente stelt zaterdag dat binnen een jaar na het bekendworden van de Amsterdamse zedenzaak alle aanbevelingen worden uitgevoerd.

Veel van de aanbevelingen waren gericht op het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid in de kinderopvang. Naar aanleiding van het rapport wordt de toezicht en handhaving op de kinderopvang per 1 januari bij een stedelijk bureau handhaving ondergebracht. Ook wordt de capaciteit voor toezicht en handhaving uitgebreid. Verder vindt er een strengere selectie plaats op ondernemers die een kinderdagverblijf willen beginnen.

Hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak is Robert M., die wordt vervolgd voor ontucht en het seksueel misbruiken van 52 jongens en vijftien meisjes. Hij bekende eerder 87 kinderen te hebben misbruikt, onder meer tijdens zijn werk bij kinderdagverblijf 't Hofnarretje. Diverse ouders hebben gevraagd hun kind buiten de rechtszaak te houden.