Eerste en Tweede Kamer tegen EU-plan grenscontroles

Nederland en andere EU-landen moeten het recht houden om zelf te bepalen grenscontroles opnieuw in te voeren. De Europese Commissie wil hier verandering in brengen, maar de Eerste en de Tweede Kamer verwijzen het voorstel naar de prullenbak.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil dat lidstaten in de toekomst toestemming moeten vragen voor het herinvoeren van grenscontroles. Volgens het Nederlandse parlement is dat in strijd met het Europese uitgangspunt dat besluiten alleen op Europees niveau worden genomen als daar een goede reden voor is.

Besluiten over herinvoering van grenscontroles, wat in uitzonderlijke gevallen is toegestaan, kunnen volgens de Kamers beter op nationaal niveau worden genomen. Nationale autoriteiten zouden de omstandigheden het best kunnen beoordelen.

De voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, Fred de Graaf en Gerdi Verbeet, hebben de bezwaren deze week kenbaar gemaakt in een brief aan voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie.