Cafés in Amsterdam niet later dicht

Cafés in de Amsterdamse binnenstad mogen niet later sluiten. Een plan voor ruimere openingstijden wordt gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad, maar er is volgens burgemeester Eberhard van der Laan niet genoeg politie om toe te zien op de veiligheid als kroegen tot later open blijven, schrijft hij aan de gemeenteraad.

In de Horecavisie 2011-2014 meldt het college dat verruiming van de openingstijden naar verwachting niet zorgt voor spreiding van bezoekers die naar huis gaan, zoals voorstanders veronderstellen. In plaats daarvan verschuift het kritieke punt naar een moment dat er normaliter al minder politie op de been is.

Verruiming van de openingstijden - nu mogen kroegen doordeweeks tot 01.00 uur en in het weekend tot 03.00 uur openblijven - zou dan ook structureel meer inzet van politie vergen. Die extra agenten zijn er volgens de gemeente simpelweg niet.

In het collegeakkoord was door PvdA, VVD en GroenLinks afgesproken de openingstijden te verruimen. Wel was als voorwaarde in het akkoord opgenomen dat de politie niet extra belast zou worden.

De gemeente probeert nog wel locaties te vinden voor 24-uurshoreca, staat in de Horecavisie. Daarvoor wordt gekeken naar ongeveer tien locaties buiten de traditionele uitgaansgebieden.


Cafés in Amsterdam niet later dicht (Foto: Novum)