Kabinet past flitsmarge 130-kilometerwegen niet aan

Automobilisten die op wegen met een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur te hard rijden, worden eerder geflitst. Het kabinet is niet van plan om deze zogeheten flitsmarge weer te verhogen, bleek donderdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer over verkeersveiligheid.

Onder meer de regeringspartij VVD en gedoogpartner PVV drongen er op aan om ook op 130-kilometerwegen de reguliere flitsnormen te blijven gebruiken. Dat zou betekenen dat automobilisten pas een prent krijgen als zij 139 kilometer per uur rijden en niet bij 136 uur, zoals het voorstel nu is.

Charlie Aptroot (VVD) noemde de afwijkende norm voor 130-kilometerwegen 'echt belachelijk'. Het zorgt ervoor dat het draagvlak voor goede controle en handhaving verdwijnt. Na aftrek van de foutmarge krijgen automobilisten dan namelijk een bekeuring voor 1 of 2 kilometer te hard rijden. Mensen krijgen zo 'echt een hekel aan de overheid', voorspelde de VVD'er. Léon de Jong (PVV) denkt dat de norm alleen bedoeld lijkt te zijn om de staatskas te spekken.

De ministers van Infrastructuur Melanie Schultz (VVD) en van Justitie Ivo Opstelten (VVD) voelen er niets voor om de norm gelijk te trekken met de flitsmarges voor wegen waar andere maximumsnelheden gelden. Opstelten hield de fracties voor dat juist de Tweede Kamer had gevraagd om een aanpassing van de norm. Die vreesde dat de maximumsnelheid via een achterdeur fors werd verhoogd. "We hebben de meerderheid van de Kamer gevolgd."

De Jong liet weten dat hij met dit antwoord geen genoegen neemt. Hij kondigde aan een motie in te dienen om deze norm van tafel te krijgen.