Veel interesse voor opvragen klantgegevens

De website die privacyorganisatie Bits of Freedom (BOF) zaterdag online zette heeft in een week 35 duizend bezoekers getrokken. De site biedt hulp aan mensen die willen weten wat voor informatie bedrijven over hen heeft opgeslagen. De zogenoemde Privacy Inzage Machine heeft inmiddels bijna tienduizend brieven gegenereerd.

Consumenten hebben het recht om inzage te krijgen in wat bedrijven over hen hebben vastgelegd. Veel bedrijven weten dit niet, zegt een woordvoerder van Bits of Freedom. "De reactie van bedrijven op informatieverzoeken wisselt sterk, is de ervaring. Sommige reageren helemaal niet, of heel summier, maar anderen geven wel veel info."

Bij BOF zijn geen negatieve reacties van ondernemingen binnengekomen. "Ze zijn vrij neutraal. Bedrijven merken dat ze dit serieus moeten nemen. Niet alleen om een goede pers te krijgen, maar ook om klachten echt te behandelen." BOF merkt dat bedrijven contact opnemen om een nauwkeuriger adres op te geven, bijvoorbeeld van de juridische afdeling. "Dat is natuurlijk erg gunstig."

Wat voor effect de informatieverzoeken hebben wordt volgende maand duidelijk. Bedrijven hebben tot vier weken de tijd om te reageren op een inzageverzoek. "Dan pas krijgen we echt overzicht", aldus de woordvoerder. De organisatie kan niet zeggen of mensen de brieven ook daadwerkelijk versturen. "We zijn voorzichtig met het bijhouden data."

Bits of Freedom heeft zo'n tweehonderd bedrijven geselecteerd. Wie zijn contactgegevens invoert, kan een brief aan de bedrijven uitprinten. In combinatie met een kopie van het identiteitsbewijs is dat voldoende om inzage te krijgen.

Een van de bedrijven is Trans Link Systems, de organisatie achter de OV-chipkaart. Dat bedrijf had in eerste instantie heel slecht gereageerd, maar daarna juist heel goed. "Het is nu een voorbeeld voor andere bedrijven."

Sommige vragen gaan over bedrijven die gegevens aan derden verkopen, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, vervolgt de zegsvrouw. "Het is heel divers. Zo had kledingketen H&M geen idee dat mensen recht hebben op inzage van bijvoorbeeld hun klantgegevens."

In de testfase hebben ongeveer dertig studenten een steekproef uitgevoerd. Daaruit bleek dat onder meer telecombedrijven het erg slecht doen. Die gaven weinig of maar mondjesmaat respons.

Mensen die zich zorgen maken over hun 'digitale schaduw' in allerlei databanken, kunnen terecht op pim.bof.nl.


Veel interesse voor opvragen klantgegevens (Foto: Novum)